College Scrubs









College Scrub Tops
Sizes: XS - 2X
$17.50 /each
Sizes: 3X
$19.75 /each

College Scrub Pants
Sizes: XS - 2X
$18.80 /each
Sizes: 3X
$20.75 /each