Pillows - Standard
Polyester Fill - Disposable 16oz
$3.20 /each


Green Plus 20oz
$4.35 /each
Gold Plus 22oz
$5.00 /each
Super Gold Plus 24oz
$6.45 /each
Green Label - DuPont 20oz
$6.80 /each
Platinum Plus 26oz
$7.20 /each
Qualofil - DuPont 20oz
$11.65 /each

Pillows - Queen
Green Label Plus 25oz
$6.45 /each
Super Gold Plus 29oz
$7.10 /each
Platinum 31oz
$7.75 /each

Pillows - King
Super Gold Plus 34oz
$7.35 /each
Platinum 36oz
$8.00 /each
Qualofil - DuPont 31oz
$15.50 /each